Kakovost

 
  CNC krmiljeni koordinatni merilni stroji z zračno hlajenim vodenjem z visoko preciznimi tipalo preizkušajo toleranco kontur obdelovancev na vseh treh oseh.

 

Skrbimo za kakovost v seriji.

SAMSON je zanesljivost in kakovost svojih izdelkov označil za vodilno načelo v svoji dejavnosti. Kakovost kot skupni imenovalec vseh izdelkov in storitev je zato temeljna sestavina SAMSONOVE podjetniške strategije.

Osnova za zadovoljitev teh zahtev je sistem managementa, ki pri vseh odločitvah podjetja postavlja v ospredje zadovoljstvo kupca. Da bi ta pričakovanja izpolnili, obstaja stalen proces zagotavljanja kvalitete, ki se opira na motivacijo, kompetenco in lastno odgovornost delavcev in ne vključuje le kontrole preciznosti in delovanja proizvodov. Sistemski management kakovosti ureja procese na vseh področjih in na vseh ravneh ter tvori različna področja nalog, kot so konstrukcija, kontrola vhodnega materiala, vzdrževanje, varnost na delovnem mestu in varovanje okolja.

Sistem kakovosti pri SAMSONU, ki se zgleduje po mednarodnih noramah ISO 9000 do 9004, je bil potrjen že leta 1990. Sistem se stalno preverja s strani zunanjih in notranjih subjektov, sproti pa ga razširjajo s spremljajočimi kontrolnimi ukrepi. Moderna merilna in preizkusna sredstva pa skrbijo za natančne rezultate.

Tako uporablja SAMSON pri kontroli vhodnega materiala in vmesni kontroli v proizvodnji CNC krmiljeno, trikoordinatno merilno napravo.

Pri testiranju surovin se uporabljajo sodobne metode, kot so spektralne analize, ultrazvok ali preizkus na površinske razpoke. V končno kontrolo so vključena računalniško vodena preizkusna mesta za ventile, ki sta jih namesnko razvila SAMSON in SAMSOMATIC.
 

Znotraj proizvodnega obrata je zagotavljanje kakovosti skupni imenovalec za gospodarno in efektivno delo. To namreč skrbi tako za brezhibne in boljše izdelke, kot tudi za višjo kvalifikacijo delavcev in končno tudi za zadovoljne kupce. V tem smislu vidi SAMSON v svojem sistemu kakovosti zagotovilo za varno bodočnost.