Pogosti izdelki

 

Tripotni temperaturni regulator tip 8 s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator z mešalnim ali delilnim tripotnim ventilom za aplikacije ogrevanja ali hlajenja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator je tipsko preizkušen kot temperaturni regulator (TR), temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW) ali kot varnostni temperaturni omejevalnik (STB). Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje.

Preberi več

Tripotni temperaturni regulator tip 9 s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator z mešalnim ali delilnim tripotnim ventilom za aplikacije ogrevanja ali hlajenja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator je tipsko preizkušen kot temperaturni regulator (TR), temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW) ali kot varnostni temperaturni omejevalnik (STB). Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator brez pomožne energije tip 43-1 in 43-2

Regulatorji so primerni za sisteme daljinskega ogrevanja, za biomasno ogrevanje in druga domača in industrijska postrojenja. Regulatorji so izvedeni kot temperaturni regulatorji (TR), varnostni temperaturni nadzorniki (STW) ter kot varnostni temperaturni omejevalniki (STB). V posebnih izvedbah s hitroodzivnim termostatom za pretočno pripravo sanitarne vode.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulatorji tip 43-5, 43-7 in 43-6

Prehodni temperaturni regulatorji so primerni za sisteme daljinskega ogrevanja (tip 43-5 in 43-7) ter za hladilne aplikacije (tip 43-6). Ventili so na voljo v izvedbah kot temperaturni regulatorji (TR), varnostni temperaturni nadzorniki (STW) in kot varnostni temperaturni omejevalniki (STB). Vsi regulatorji so tipsko testirani po DIN 3440.

Preberi več

Tripotni temperaturni regulator tip 43-3

Tripotni temperaturni regulator brez pomožne energije, izveden kot mešalni ali delilni ventil v aplikacijah za ogrevanje ali hlajenje. Ventili so na voljo kot temperaturni regulatorji (TR), varnostni temperaturni nadzorniki (STW) ali kot temperaturni omejevalniki (STB), odvisno od tipa temperaturnega senzorja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje in so tudi tipsko testirani po DIN 3440.

Preberi več

Tlačni reducirni ventil za paro tip 39-2

Reducirni ventil za paro tip 39-2 regulira tlak vodne pare za ventilom na nastavljeno vrednost. Je proporcionalni (P) regulator, ki je nezahteven za vzdrževanje, za delovanje pa ne potrebuje pomožne energije. Ventil je tlačno razbremenjen, tesnjenje med drogom in stožcem je brez trenja in je izvedeno s korozijsko obstojnim kovinskim mehom. Pri pogonu je možna zamenjava vzmeti  in pogona, kar omogoča različne nastavitve območja redukcije pare. Ventil je dobavljiv z delilnikom toka, delilnikom, ki zmanjšuje glasnost-hrup ventila in s tem omogoča tiho obratovanje.Ventil 39-2 je umaknjen iz proizvodnje, nadomešča ga nov tip reducirnega ventila model v prirobnični izvedbi tip 41-23 ali pa manjši model 44-0B, ki je primeren do dimenzij DN50.Povezava na alternativni reducirni ventil :

       - Ventil 41-23

       - Ventil 44-0 B

 

 

Preberi več

Reducirni ventil tip 41-23

 
Reducirni ventil za nastavljive vrednosti od 5 mbar do 28 bar je uporaben tako v industrijskih aplikacijah kot tudi v ogrevalnih omrežjih. Regulator brez pomožne energije, ki je nezahteven za vzdrževanje. Ventil ima standardno vgrajen stožec za zelo nizko stopnjo hrupa, v posebnih izvedbah tudi z delilnikom toka za še nižje stopnje hrupnosti. Regulator ima tudi možnost zamenjave pogona in vzemti.
Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil 3214/3374 in 3214/3274

Tlačno razbremenjeni regulacijski ventil s prirobničnim ohišjem namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ventil je prav tako primeren za industrijske aplikacije. Ventil ima možnost kombiniranja z več pogoni tako električnimi kot tudi z pnevmatskimi. Električni pogoni so lahko brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ali odpre ventil.

Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil z varnostno funkcijo tip 3213/5825, 3214/5825, 3214/3374 in 3214/3274

Regulacijski ventil s prirobničnim ohišjem namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ventil je prav tako primeren za industrijske aplikacije. Ventil ima možnost kombiniranja z več različnimi pogoni, ki imajo različne napajalne napetosti (230V ali 24V), krmilne signale (tritočkovni ali zvezni) in različne potisne sile. Varnostna funkcija v primeru izpada električne energije zapre ali odpre ventil (odvisno od izvedbe).

Preberi več

Prehodni regulacijski ventil tip 3241 in tripotni regulacijski ventil tip 3244 z elektromotornim pogonom 3374 brez varnostne funkcije

Regulacijski ventili s širokim spektrom uporabe za strojegradnjo ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Tripotni ventil je možen kot mešalni ali delilni ventil. Ohišje tripotnega ventila je lahko narejeno iz sive, jeklene ali korozijsko obstojne jeklene litine, ohišje prehodnega ventila pa je tudi iz nodularne litine ali kovanega jekla. Na regulacijski ventil je prigrajen elektromotorni pogon brez varnostne funkcije.

Preberi več