Regulator diferenčnega tlaka tip 45-1N in tip 45-3N

 

Regulatorji diferenčnega tlaka so posebno primerni za sisteme daljinskega ogrevanja, kot tudi za obsežne cevne sisteme. Primerni so za vodne in ostale tekočinske medije kot tudi za negorljive plinske medije. Regulatorje je možno vgraditi tako na dovod primarja (tip 45-1N), kot tudi v povratek primarja (tip 45-3N).


Imenski premer: DN 15.

Imenski tlak: PN 10.

Temperaturno območje: za tekočine do 110°C in negorljive pline do 80°C.

Fiksna nastavitev diferenčnega tlaka: 0,15 ali 0,3 bar.

Ventil zapira, ko diferenčni tlak narašča.