Enojni varnostni termostat tip 5343 (STW), 5344 (TR) in 5345 (STB) in dvojni varnostni termostat tip 5347 (TR/STB), 5348 (TR/STW) in 5349 (STW/STB)

 

Za regulacijo temperature v sistemih ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Enojni termostati so uporabni kot temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW), temperaturni regulator (TR) ali varnostno temperaturni omejevalnik (STB) in dvojni varnostni termostati uporabni kot kombinacija temperaturnega regulatorja in varnostno temperaturnega omejevala (TR/STB) ali temperaturni regulator in varnostno temperaturni nadzornik (TR/STW) oziroma kot kombinacija varnostno temperaturnega nadzornika in varnostno temperaturnega omejevala (STW/STB).Termostati so tipsko preizkušeni po DIN EN 14597.


Različna območja nastavitve: od 0 do +150°C (odvisno od tipa).

Zaščitni razred: IP54.

Napajalna napetost: 230 VAC/DC.

Načini montaže: kot naležni termostat, tipalo termostata montirano direktno v tulko ali ločeno od tulke.