Tripotni električni regulacijski ventili tip 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 in pnevmatski regulacijski ventili tip 3226/2780-1, 3226/2780-2

 

Regulacijski ventil je namenjen za uporabo kot mešalni ali delilni ventil, za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Na ventil je možno pritriditi različne pogone za različne obratovalne pogoje (pogon brez ali z varnostno funkcijo - pogonski drog noter/ven). Posebna izvedba ventila po DVGW normah.


Imenski premer: DN 15 do DN 50, G 1/2'' do G 1'';

Imenski tlak: PN 25;

Temperaturno območje: za tekočine in negorljive pline do 150°C.