Daljinsko ogrevanje

 
  Centralizirana proizvodnja ogrevanja in hlajenja
 
Za upravljavce sistemov daljinskega ogrevanja in proizvajalce kompaktnih toplotnih postaj ponuja SAMSON vse regulacijske gradnike:
 
od regulatorjev tlaka, diferenčnega tlaka in volumskega pretoka, delujočih brez pomožne energije, preko električnih regulacijskih ventilov z varnostno funkcijo vse do regulatorjev za ogrevalne sisteme, enostavnih za upravljanje in z zmožnostjo komuniciranja.
 
Pri tem ni pomembno, kakšen je imenski tlak vašega postrojenja, ali je kot medij za prenos energije uporabljena voda ali para, ali so porabniki priključeni posredno ali neposredno, ali se priprava tople sanitarne vode izvaja v akumulacijskem grelniku, akumulacijskem hranilniku ali pretočnem grelniku - SAMSON ima za vsak možni primer vsa potrebna znanja ter inovativno in Vašim zahtevam prilagojeno regulacijsko tehniko, poleg tega pa tudi izšola Vaše sodelavce ter vam z Veseljem in celovito svetuje.
 
Kot vodilni proizvajalec v Evropi nastopamo tudi na področju daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja po celem svetu.
  Področja uporabe
  Proizvodnja toplote in hlajenja
  Prenos toplote
  Avtomatizacija zgradb
  Mala kogeneracijska postrojenja
  Toplotne postaje
  Zelene hiše