Pogosti izdelki

 

Regulatorji volumskega pretoka in diferenčnega tlaka tip 2487, 2489, 2491, 2494 in 2495 z elektromotornim pogonom 5824 ali 5825

Regulator brez pomožne energije za regulacijo temperature in volumskega pretoka ter diferenčnega tlaka v sistemih ogrevanja in hlajenja, kombiniran z elektomotornim pogonom. Posebno primeren za vgradnjo v toplotne postaje v sistemih daljinskega kot tudi biomasnega ogrevanja. Priporočljiva je vgradnja v povratek primarja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje. Primerni za vodo in druge kapljevite medije.

Preberi več

Protizmrzovalni termostat za klimo tip 5312-2

Protizmrzovalni termostat se uporablja kot temperaturni nadzornik (TM) v zračnih ceveh, po katerih se pretakajo plini, ki niso korozivni. Termostat ima široko nastavljivo območje, katero je lahko nastavljivo preko vijaka. Kapilara je narejena iz bakra in je že napolnjena s plinom. V primeru poškodbe kapilare temperatura termostata pade pod nastavljeno vrednost.

Preberi več

Sobna krmilna naprava Trovis 5570

Naprava se priklopi preko vodila naprav na krmilnik in se uporablja za merjenje sobne temperature in za daljinsko upravljanje regulacijskega kroga. Ima možnost direktnega dostopa do načinov obratovanja, prikaza sobne temperature in regulatorjeve zunanje temperature, nastavitev bistvenih parametrov ogrevalnega kroga iz sobne krmilne naprave, v podrobnostih: dnevna in nočna želena vrednost, časovni intervali delovanja ogrevalnih krogov, čas - zabave.

Preberi več

Hitroodzivno temperaturno tipalo tip 5207-60 s Pt 1000 merilnim členom

Hitroodzivno temperaturno tipalo, s širokim temperaturnim merilnim območjem, za merjenje hitro se spreminjajočih se sprememb temperature v sistemih s prenosniki toplote in pri pretočni pripravi sanitarne vode.Temperaturna tipala imajo Pt 1000 merilni upor po DIN EN 60751. Temperaturno tipalo je preprosto za vgradnjo in ne potrebuje kalibriranja.

Preberi več

Regulator diferenčnega tlaka tip 45-1N in tip 45-3N

Regulatorji diferenčnega tlaka so posebno primerni za sisteme daljinskega ogrevanja, kot tudi za obsežne cevne sisteme. Primerni so za vodne in ostale tekočinske medije kot tudi za negorljive plinske medije. Regulatorje je možno vgraditi tako na dovod primarja (tip 45-1N), kot tudi v povratek primarja (tip 45-3N).

Preberi več

Hitroodzivno temperaturno tipalo tip 5207-61, 5207-64 in 5207-65 s Pt 1000 merilnim členom

Hitroodzivno temperaturno tipalo, s širokim temperaturnim merilnim območjem, za merjenje hitro se spreminjajočih se sprememb temperature v sistemih s prenosniki toplote in pri pretočni pripravi sanitarne vode.Temperaturna tipala imajo Pt 1000 merilni upor po DIN EN 60751. Temperaturno tipalo je preprosto za vgradnjo in ne potrebuje kalibriranja.

Preberi več

Komunikacijske komponente, gradniki in elementi za centralni nadzorni sistem (CNS), omrežja za daljinski nadzor in upravljanje (SCADA sistemi)

Komponente za vgradnjo in prenos signala v razvejanih komunikacijskih sistemih (daljinskega ogrevanja, objektov in avtomatizacije stavb) z možnostjo arhiviranja in alarmiranja preko standardnih spletnih brskalnikov, za sestavo in prenos signala med povezanimi regulatorji, za ojačitev, deljenje in pretvorbo signala ter za varovanje pred prenapetostjo (udar strele, itd.). Lahko se vežejo na vse TROVIS naprave serije 5100, 5400, 5500 in avtomacijske sisteme 6400.

Preberi več

Enojni varnostni termostat tip 5343 (STW), 5344 (TR) in 5345 (STB) in dvojni varnostni termostat tip 5347 (TR/STB), 5348 (TR/STW) in 5349 (STW/STB)

Za regulacijo temperature v sistemih ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Enojni termostati so uporabni kot temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW), temperaturni regulator (TR) ali varnostno temperaturni omejevalnik (STB) in dvojni varnostni termostati uporabni kot kombinacija temperaturnega regulatorja in varnostno temperaturnega omejevala (TR/STB) ali temperaturni regulator in varnostno temperaturni nadzornik (TR/STW) oziroma kot kombinacija varnostno temperaturnega nadzornika in varnostno temperaturnega omejevala (STW/STB).Termostati so tipsko preizkušeni po DIN EN 14597.

Preberi več

Temperaturna tipala tip 5207 do 5277 z merilnimi upori Pt 1000

Tipala za zajem vrednosti temperature v sistemih za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Izvedbe z merilnimi upori Pt 1000. Uporabljajo se v odvisnosti od tipa za merjenje zunanje in notranje temperature, merjenje temperature predtoka in povratka v sistemih daljinskega, biomasnega in solarnega ogrevanja ter v sistemih za pripravo sanitarne vode. V to skupino sodijo tudi prostorske enote in daljinski nastavljalniki, za merjenje temperature v prostoru z nastavljanjem željenega obratovanja in temperature v prostoru.

Preberi več

Regulator volumskega pretoka brez pomožne energije tip 45-9 N

Regulator volumskega pretoka za lokalne ogrevne sisteme in velike sisteme daljinskega ogrevanja. Primerni tudi za regulacijo pretoka v hišnih podpostajah, ki so priključene na sisteme daljinskega ogrevanja. Regulator je nezahteven za vzdrževanje, primeren za vodo in negorljive pline. Ima široko območje nastavitve volumskega pretoka.

Preberi več