Električni krmilnik za pretočno pripravo sanitarne vode tip 5724 z motornim pogonom brez varnostno funkcijo ali tip 5725 z motornim pogonom z varnostno funkcijo

 

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ventil, v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488, se uporablja za pretočno pripravo sanitarne vode v manjših in srednjih stanovanjskih enotah, ki so priključene na daljinsko ogrevanje. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.


Nazivni hod: 6, 12 ali 15 mm (odvisno od izvedbe pogona);

Izvršilni čas za nazivni hod: 35 (18), 70 (36) ali 90 sekund (glede na izvedbo);

Nazivna potisna sila: do 700N, 500N ali 280N (glede na izvedbo);

Zaščitni razred: IP54;

Napajanje: 230 V.