Električni krmilnik za ogrevanje tip 5757-7 z motornim pogonom

 

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488 se uporablja v manjših in srednjih sistemih za regulacijo enega ogrevalnega kroga glede na zunanjo temperaturo ali glede na nastavljeno sobno temperaturo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.


Nazivni hod: 6 mm;

Izvršilni čas za nazivni hod: 20 sekund;

Nazivna potisna sila: do 300N;

Zaščitni razred: IP42;

Napajanje: 230 VAC.